Assendelft speelt niet op 1 juli de nacompetitiefinale - vv Assendelft

Assendelft speelt niet op 1 juli de nacompetitiefinale

29 juni 2018 22:00


Onderstaande de brief die is verstuurd naar de KNVB naar aanleiding van de datumvaststelling van de finalewedstrijd om promotie/degradatie 1e/2e klasse West 1.

------------------------------------------------------------------------
Beste heren,

Met betrekking tot het vaststellen van een datum voor de finale wedstrijd tussen Hillegom en Assendelft heeft de KNVB te kennen gegeven dat onze voorgestelde datum van 5 juli niet door Hillegom is geaccepteerd. Het feit dat Hillegom op haar eerdere toezegging om de wedstrijd te verplaatsen naar donderdag 5 juli is teruggekomen en het feit dat de KNVB daarmee akkoord is gegaan heeft ons zeer verbaasd. Wij zijn het dan ook niet eens met deze beslissing. 


Na het overlijden van onze ere-voorzitter hebben we direct contact opgenomen met de KNVB en aangegeven dat we niet in staat zijn om 1 juli de wedstrijd te spelen. Onze ere-voorzitter, tevens lid in de orde van Oranje-Nassau, heeft een kwart eeuw onze verenging geleid en onnoemelijk veel voor Assendelft betekend. Onze vereniging bestaat ruim 106 jaar en is diep geworteld in de gemeenschap. Deze week staat voor de gehele vereniging in het teken van het afscheid. 
Afgelopen zondag is een afvaardiging van het bestuur van Assendelft naar de wedstrijd Hillegom - De Spartanen geweest om ons verzoek om de wedstrijd te verplaatsen persoonlijk aan Hillegom toe te lichten. Wij vonden dat wel zo netjes. Vanuit het bestuur van Hillegom is begrip getoond voor onze situatie en zij hebben aangegeven mee te willen werken aan ons verzoek. Nu geeft Hillegom bij nader inzien aan, de wedstrijd niet te willen verplaatsen naar 5 juli. Het feit dat de KNVB daar gehoor aan geeft, vinden we stuitend. Hillegom is in deze nacompetitie al de meest bevoordeelde partij (ze waren immers al gedegradeerd) en mag al van geluk spreken dat zij een herkansing heeft gekregen, zo is onze mening. Wij kunnen dan ook totaal geen begrip opbrengen voor het standpunt van de KNVB dat zij Hillegom laat bepalen of de wedstrijd verzet kan worden. We verwachten juist van de KNVB dat zij in deze de wedstrijddatum zelf bepaalt en daarbij rekening houdt met de wens van Assendelft. Hillegom zou zich moeten schikken hierin. Het zou ons inziens redelijk en billijk zijn om juist in dit geval Assendelft tegemoet te komen daar wij de gehele nacompetitie al de gedupeerde partij zijn. Sinds 10 juni heeft Assendelft namelijk geen officiële wedstrijd meer gespeeld als gevolg van de tuchtzaak waar Assendelft geen rol in heeft gehad. Hillegom daarentegen, heeft onlangs al weer 2 wedstrijden gespeeld en is daarmee duidelijk in het voordeel. Ik verwacht van de KNVB dat zij ieders belang meeweegt en er naar streeft om, in het belang van het voetbal, ieder team evenveel kans te geven om zich voldoende voor te bereiden op een voetbalwedstrijd. In dit geval en daar zult u het ongetwijfeld mee eens zijn, is hier geen sprake van. We kunnen echter wel begrip opbrengen voor het feit dat Hillegom niet op een donderdagavond wenst te spelen, omdat er dan minder publiek wordt verwacht. We stellen dan ook voor om op zondag 8 juli te spelen. Dat betekent dat we de wedstrijd met slechts een week uitstellen en in het licht van de gehele nacompetitie affaire maakt een week uitstel ook niet meer uit. Op deze manier kunnen wij op een gepaste wijze de rouwweek afsluiten en ons voldoende voorbereiden op de eindstrijd. U mag van ons aannemen dat we heel graag willen voetballen en op een mooie manier de strijd willen aangaan met onze tegenstander, echter niet op zondag 1 juli. Daar zijn we niet toe in staat. Wij spelen dan niet. Het is zoals het is.


Wij verwachten nu het volgende van de KNVB:
  • De wedstrijd Hillegom - Assendelft wordt verzet naar 8 juli waarbij we rekening houden met de wens van Hillegom om op zondag te spelen.
  • Assendelft wenst op korte termijn een gesprek met de KNVB waarbij in ieder geval Jan Dirk van der Zee aansluit. We willen namelijk ons ongenoegen met hem bespreken aangaande het verloop van de nacompetitie en de communicatie vanuit de KNVB tijdens deze periode. Tevens willen we samen met Jan Dirk van der Zee vooruitkijken en op een goede manier een roerige periode afsluiten. Wij verwachten dat eerdere correspondentie, waaronder mijn eerdere mail waarin ik mijn ongenoegen heb geuit over de gang van zaken, ter voorbereiding, wordt doorgestuurd naar Jan Dirk van der Zee. We horen graag wanneer deze afspraak schikt. 


Bij voorbaat dank voor de reactie.


Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur Assendelft
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!